BestCrypt 9.03.21

BestCrypt 9.03.21

Jetico, Inc. – 12MB – Shareware – Windows
5 Stars User Rating
BestCrypt is easy-to-use, powerful data encryption software. You allocate a portion (container) of free space of your drive where you keep all your sensitive data in encrypted form. BestCrypt creates a virtual drive in your system which you work with like with any other drive. All data written there are encrypted "on-the-fly". Strong encryption algorithms Rijndael (AES), Blowfish,Twofish, GOST, DES. Time-out and Hot Key options. The wiping utility is included allowing you to wipe files, free space, swap file and file slacks that nobody can restore your files later. This version includes support for Windows XP, swap file encryption, and a "hidden" container feature. BestCrypt is professionally developed product which keeps your files/pictures out of other people’s eyes.

Tổng quan

BestCrypt là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Jetico, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của BestCrypt là 9.03.21 , phát hành vào ngày 11/09/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 9.03.18 , được sử dụng bởi 50 % trong tất cả các cài đặt.

BestCrypt đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 12MB.

Người sử dụng của BestCrypt đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho BestCrypt!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có BestCrypt cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Jetico, Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại